Pre správne fungovanie tohto webu využívame súbory cookies. Ak budete pokračovať v jeho prezeraní, súhlasíte s používaním súborov cookies.Pokračovať Viac informácií    
Jedálne.sk
Informačný portál
hromadného stravovania

Nová registrácia | Zabudnuté heslo
Hľadanie na webe
Vyhľadajte si dodávateľa v databázi
Napíšte nám odkaz
Hodnotenie článku:       
Aký bol seminár Kvalita a bezpečnosť potravín v Nitre

Aký bol seminár Kvalita a bezpečnosť potravín v Nitre

Vložené 13.11.2017 | Autor: Jozef Čapla
V Nitre prebehol seminár o kvalite a bezpečnosti potravín. Dotkol sa nielen kvality potravín, ale aj zamestnancov v stravovaní, podmienok ich zamestnávania a vzdelávania. Priniesol tiež praktické skúsenosti z inšpekcií v školskom stravovaní a zaoberal sa prevenciou alimentárnych ochorení.

Dňa 9. 11. 2017 zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín odborný seminár Kvalita a bezpečnosť potravín pod názvom: Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie. Odborný seminár bol zabezpečený pod záštitou odborných garantov tejto organizácie prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr., doc. Ing. Lucie Zeleňákovej, Ing. Petra Zajáca, PhD. a Ing. Jozefa Čaplu, PhD.

Seminára sa zúčastnilo viacero pedagogických zástupcov a študentov zo stredných odborných hotelových škôl na Slovensku, pedagogickí zástupcovia a študenti univerzít zo Slovenska a Českej republiky, zástupcovia z praxe z domovov sociálnych služieb a verejného stravovania.

Na úvod všetkých prítomných privítal prof. Ing. Jozef Golian, Dr., ktorý otvoril otázku riešenia aktuálnych požiadaviek v gastronómii v súvislosti so vzdelávaním a upovedomením spotrebiteľov.

V rámci úvodnej prednášky „Potraviny a technológie v gastronómií“ sa prof. Golian venoval predstaveniu nového študijného programu „Potraviny a technológie v gastronómii“, pomenoval, aké boli hlavné príčiny a potreby vzniku nového študijného programu. Predstavil, z akých odborných predmetov je zostavený učebný plán študijného programu, a zdôraznil zvyšovanie hodnotovej orientácie absolventov k potravinám a ich vzťahu ku zdraviu človeka. V rámci prednášky sa venoval téme uchovávania a podpory domácich zdrojov potravín a tradičných jedál a taktiež aplikácie novej techniky a technológií do gastronómie. Poukázal na dôležitosť edukácie a informovanosti spotrebiteľov o stravovaní, zachovania a rozvíjania kultúrneho dedičstva a biologickej diverzity v gastronómii a dôležitosti zavádzania nových šetrných technológií s cieľom zvyšovania kvality a znižovania plytvania s potravinami.

Ďalším prednášajúcim bol Mgr. Marek Harbuľák zo Zväzu hotelov a reštaurácií SR s témou prednášky „Podnikanie v gastronómii na Slovensku. Podnikáme alebo živoríme?“ Poukázal na súčasné problémy podnikania v gastronómií, ktoré súvisia s viacerými faktormi – neustálou fluktuáciou zamestnancov prevádzok zariadení spoločného stravovania, požiadavkami legislatívy a následnými sankciami a taktiež negatívnym vplyvom potravinových káuz.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov zastupovala generálna tajomníčka Ing. Zuzana Dužeková s témou prednášky „Kritéria kuchára pre správne manažovanie kuchyne“. Zdôraznila, že cieľom dnešného kuchárskeho umenia je odborne, hygienicky a ekonomicky správne pripraviť jedlo, ktoré je zdravé, chutné a atraktívne a ktoré si získa obdiv a uznanie jeho konzumentov. Cesta k tomuto cieľu je v znalostiach a schopnostiach kuchára.

Iveta Pupišová z Akadémie hoteliera predstavila v rámci svojej prednášky „Akadémie hoteliera – jej kurzy pre personál“ systém otvorených tréningov, kde majú klienti možnosť konzultovať všetky pracovné problémy, s ktorými sa dennodenne stretávajú a zároveň majú príležitosť si vymeniť skúsenosti a poznatky s kolegami z iných hotelov.

Toptrend šéfkuchár za roky 2014, 2015 a 2016 Ľubomír Herko otvoril tému „Nových trendov v príprave pokrmov a ich uplatnenie v praxi“, kde poukázal na praktické skúsenosti zo svojej kuchárskej praxi a budúce vízie, ktoré očakáva vo verejnom stravovaní na Slovensku. Za názorové myšlienky, ktoré prezentoval si vyslúžil od prítomných účastníkov aplauz.

Ing. Dagmar Danášová z mestského úradu v Nitre sa venovala tématike „Praktické skúsenosti z inšpekcií v školskom stravovaní ako podnet pre výkon samokontroly v zariadeniach spoločného stravovania". Venovala sa prehľadu počtu kontrolovaných činností pri jednotlivých kontrolách a dodržiavaniu materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.

Doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín mala rozsiahlu prednášku zameranú na zdravotné nebezpečenstvá ovplyvňujúce vznik alimentárnych ochorení. V rámci témy „Vznik alimentárnych nákaz v stravovacích prevádzkach“ zdôraznila význam úradných kontrol v stravovacích prevádzkach a venovala sa počtu hlásených epidémií alimentárnych ochorení podľa miesta vzniku na Slovensku v rokoch 2006 – 2017.

Ing. Peter Zajác, PhD., z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín predstavil technologické inovácie vo forme používania „Mobilnej aplikácie na zaznamenávanie údajov HACCP v prevádzkach verejného stravovania“. Mobilná aplikácia odbúrava zaznamenávanie údajov na papieroch, zjednodušuje evidenciu zamestnancov, zrýchľuje evidenciu, získava údaje v reálnom čase a procesy sú pod okamžitou kontrolu vedenia spoločnosti.

Inovatívne veci boli predstavené aj v rámci prednášok Ing. Richarda Bleya, CSc., zo spoločnosti Darma, s.r.o., ktorý sa venoval „Technologickým zariadeniam v gastronómií“ a Mgr. Miroslav Staškovan zo spoločnosti Produta plus s.r.o., predstavil „Softwarové produkty pre gastronomické prevádzky“.

Tému „Manažment riadenia reštaurácií“ predstavila Lucia Mešková, MBA zo Sophire, s.r.o. Pani Mešková zdôraznila, že hlavné faktory ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riadenie reštaurácie je kontinuálne dodržiavanie štandardov kvality, efektívny personálny manažment, skvelý zákaznícky servis a efektívny systém kontroly.

Na záver seminára po aktívnej diskusii medzi účastníkmi prof. Golian poďakoval všetkým účastníkom a zdôraznil úlohu spoločnosti na zabezpečovaní zvyšovania socio-ekonomických benefitov z potravín a jedál pre zlepšenie zdravotného stavu slovenskej populácie.

Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Diskusia k článku:
Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Sponzori portálu
TOP články mesiaca
Späť nahor
Partnerské portály:
Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, Česká republika
Telefón: +420 731 331 095, e-mail: info@jidelny.cz