Pre správne fungovanie tohto webu využívame súbory cookies. Ak budete pokračovať v jeho prezeraní, súhlasíte s používaním súborov cookies.Pokračovať Viac informácií    
Jedálne.sk
Informačný portál
hromadného stravovania

Nová registrácia | Zabudnuté heslo
Hľadanie na webe
Vyhľadajte si dodávateľa v databázi
Napíšte nám odkaz
Hodnotenie článku:       
Platy, platy a znovu platy

Platy, platy a znovu platy

Vložené 18.7.2017 | Autor: Pavel Ludvík
Nízke platy prevádzkových zamestnancov škôl, často pod úrovňou minimálnej mzdy, sú stálou témou rokovaní aj počas leta. Znovu sa objavuje vyhrážanie štrajkom a ministerstvo školstva považuje za potrebné riaditeľov škôl upozorniť, že sľúbené 2% navýšenie platov musia zamestnancom vyplatiť.

Odborári hrozia štrajkom

Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov SR sa na svojom zasadaní 12. júla 2017 zaoberalo odmeňovaním zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zverejnilo k tomuto problému oficiálne stanovisko. Vyjadruje v ňom názor, že štát sa ako významný zamestnávateľ stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov veľmi laxne.

V svojom stanovisku ďalej uvádza: „Hlavnou výčitkou KOZ SR voči aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nie je ani tak systém odmeňovania, ale nastavenie tarifného systému. Najväčším nedostatkom je, že veľký počet tarifných tried a stupňov je pod úrovňou minimálnej mzdy. Súčasnému systému chýba vnútorná a vonkajšia spravodlivosť odmeňovania, hodnotenie zamestnancov nespĺňa svoj účel a je prevažne administratívne, motivačné účinky odmien sa strácajú najmä pri nízkopríjmových pozíciách (teda v minimálnej mzde). Systém neumožňuje získať a udržať kvalifikovaných zamestnancov, neaktuálny je aj samotný katalóg pracovných činností. Zmena platových taríf zamestnancov verejnej správy sa pripravuje na Úrade vlády už druhý rok. V súčasnosti je rozpracovaná koncepcia odmeňovania týchto zamestnancov, ktorej finančné dopady neboli doteraz vyčíslené. Akoby vláda naťahovala čas a odďaľovala riešenie.“

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová hrozí: „Sme pripravení nespokojnosť zamestnancov demonštrovať aj prostredníctvom nátlakových akcií na jeseň tohto roka.“

Ministerstvo školstva upozorňuje: 2% odmeny treba vyplatiť

Ministerstvo školstva upozorňuje školy a ich zriaďovateľov, že musia nepedagogickým zamestnancom priznať odmeny vo výške 2% priznaného funkčného platu k 1.9.2017 za každý plne odpracovaný mesiac v súlade Memorandom zo dňa 1.12.2016 o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Súčasne ministerstvo uvádza, že finančné prostriedky sú vo vypočítaných normatívoch a normatívnych príspevkoch na mesiace september až december 2017.

Na stránkach Ministerstva školstva sú zverejnené normatívne príspevky na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2017.

Pri výpočte normatívov na rok 2017 určilo ministerstvo pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne: 85,39% : 14,61%.

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2017 zahŕňajú:

  • dopad 6% navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2016,
  • finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4 % od 1.1.2017,
  • finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017.

Podľa informácií OZ PŠaV finančné prostriedky na 2% navýšenie pre nepedagogických zamestnancov pre originálne kompetencie majú vo svojich rozpočtoch mestá a obce.

Platy nepedagogických zamestnancov v ČR zdvihli

Na záver čerstvá informácia z Českej republiky: rozhodnutím vlády ČR boli od júľa 2017 zamestnancom verejného sektoru zdvihnuté platy. Zmena sa týka aj nepedagogických zamestnancov škôl, u ktorých činí zvýšenie necelých 10 %.

Diskusia k článku:
NadpisAutor Dátum                
platygabina08.09.2017 21:17
Zobraziť diskusné príspevky

Sponzori portálu
TOP články mesiaca
Späť nahor
Partnerské portály:
Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, Česká republika
Telefón: +420 731 331 095, e-mail: info@jidelny.cz