Pre správne fungovanie tohto webu využívame súbory cookies. Ak budete pokračovať v jeho prezeraní, súhlasíte s používaním súborov cookies.Pokračovať Viac informácií    
Jedálne.sk
Informačný portál
hromadného stravovania

Nová registrácia | Zabudnuté heslo
Hľadanie na webe
Vyhľadajte si dodávateľa v databázi
Napíšte nám odkaz
Hodnotenie článku:       
Právo a vnútorné predpisy

Právo a vnútorné predpisy

Vložené 19.6.2017 | Autor: Pavel Ludvík
V živote a práci sa riadime nielen právom, často tiež odporúčaniami, metodickými postupmi, vnútornými predpismi, prípadne nejakými pokynmi. Čo z toho musíme a čo nie? Ako zariadiť, aby takýto dokument bol právne záväzný?

Dosť otázok k rôznym problémom školského stravovania prichádzajúcich od pracovníčok ŠJ aj od rodičov začína slovami „podľa akej vyhlášky ...?"

Právo platí vždy a všade, platia však aj ďalšie pokyny

Na území štátu sa všeobecne riadime nielen vyhláškami, ale aj zákonmi, ústavou alebo nariadeniami vlády. Za určitých okolností ale používame tiež metodické usmernenia, odporúčania, vnútorné predpisy a pod. Nehľadajme teda na všetko len vyhlášky, nemožno v nich mať úplne všetko popísané: existujú rôzne právne predpisy a s rôznou silou.

Ak je nejaký pokyn zverejnený v Zbierke zákonov, jedná sa o právny predpis a je potrebné sa ním riadiť. Trochu zložitejšie to je v prípade, keď zverejnený nie je. Napr. rezorty zdravotníctva a školstva sú povestné tým, že s obľubou vydávajú rôzne metodické materiály (často bez adresáta, bez dátumu účinnosti) – z čisto právneho hľadiska také dokumenty nie je potrebné dodržiavať.

Dodržiavanie odporúčaní a metodík nemožno vynucovať

Ich tvorcovia sa niekedy snažia šíriť informácie o ich záväznosti, ale vynucujú ju často iba silou alebo svojou autoritou. Narazia však v okamihu, keď sa im postaví nejaká odborne zdatná vedúca školskej jedálne a povie, že takú metodiku používať nebude. V prípade súdneho konania jedáleň celkom iste vyhrá, rozumný štátny úradník však takéto porušenie metodiky na súd nepoženie, pretože vie, že nemá nádej na úspech.

To, že právna záväznosť rôznych usmernení a metodických materiálov je nulová, dokumentuje aj školské stravovanie:

- V jedálňach sa nedodržiava rad pokynov z rôznych metodických usmernení a celkom to nikomu nevadí.

- Materiálno-spotrebné normy sa v školskom stravovaní síce považujú za záväzné, ale nie sú zahrnuté v právnom systéme, nie sú ani súhrnne definované a popísané a v niektorých jedálňach sa podľa nich nevarí. Pochopiteľne je to celkom bez následkov.

- I prílohy vyhlášok, ktoré majú iba odporúčací charakter, sa masovo porušujú (napr. odporúčané počty zamestnancov alebo materiálneho vybavenia vo vyhláške o zariadení školského stravovania).

Z týchto príkladov je vidieť, že ak dokument nemá potrebnú právnu oporu a jasne vyjadrenú formu, je z právneho hľadiska pre praktické použitie bezcenný. To však nič nemení na tom, že môže ísť o veľmi kvalitný a užitočný materiál.

Ešte horšie je však pozícia odporúčaní a pokynov, ktoré sú šírené len ústne alebo mailom. Z poslednej doby to platí napríklad o zákaze používania ryby pangasius, ktorý sa zo štátnej a verejnej správy šíri do jedální. Takéto pokyny nemajú s právnym poriadkom nič spoločné a v demokratickej spoločnosti by sa nemali vôbec vyskytovať.

Vnútorné predpisy

Právny systém ponecháva veľký priestor pre to, aby si rôzne subjekty mohli samé regulovať svoju činnosť, procesy, postupy, ale pri dodržaní požiadavky v súlade s platným právom. Tieto regulačné akty sa nazývajú rôzne (vnútorné predpisy, smernice, prevádzkové poriadky) a to niekedy bohužiaľ prináša nepresnosti a nepochopenie.
Vnútorné predpisy by mali mať relatívne trvalú platnosť, mali by obsahovať opisy opakovaných postupov a predstavovať trvalé a záväzné pravidlá, ktoré je nutné rešpektovať v rozsahu pôsobnosti adresáta (v škole napríklad doba výdaja obedov).

Právne záväzné sú vtedy, keď je medzi ich vydavateľom a adresátmi vzťah nadriadenosti a podriadenosti. To môže vyplynúť zo služobného postavenia, z členstva v organizácii alebo z organizačného začlenenia (napríklad postavenia žiaka v škole) a z toho, že určitý subjekt je oprávnený rozhodovať o správaní ľudí v určitom priestore patriacom do jeho právomoci (nezáleží na tom, či ide o podriadených - napríklad vstup rodiča do jedálne).

Vydavateľ je povinný preukázateľne oboznámiť s textom vnútorného predpisu všetkých podriadených adresátov, pre ktorých má byť predpis záväzný. Malo by byť pravidlom, že vnútorný predpis je vydaný písomne, a pravidlom by mal byť premyslený spôsob zverejňovania či evidencie.

Vnútorné predpisy v ŠJ

Rad jedální a škôl takéto predpisy vydáva a odpovede na otázky spomínané v úvode článku je často potrebné hľadať práve v nich. Školská jedáleň alebo škola by si pomocou vlastných predpisov mala upraviť napríklad praktické záležitosti týkajúce sa školského stravovania. Tie nemôžu byť opísané vo všeobecnej vyhláške, pretože možnosti školského stravovania sa v rôznych školách líšia a je nutné prihliadnuť ku konkrétnym prevádzkovým možnostiam.

Školy často nevedie k vydávaniu podobných predpisov školy len to, že podobný dokument je užitočný, že uľahčuje ich činnosť, že je v ich vlastnom záujme školy. V niektorých prípadoch je takýto dokument dokonca povinný: týka sa to napríklad zariadenia pre deti a mládež a zariadenia spoločného stravovania.

Čo vo vnútorných predpisoch jedální nájdeme

Rad vnútorných predpisov škôl a jedální (týkajúcich sa školského stravovania) obsahuje vždy tie isté údaje: pre koho predpis platí a v akej dobe, kedy sa vydávajú obedy, aká je cena obedov, spôsoby úhrady stravného, termín splatnosti, niekedy tiež pokyny, ako sa žiaci majú správať v jedálni, čo robí dozor a čo kuchárky, čo vedúca

Niektoré predpisy sú ešte podrobnejšie. Popisujú spôsob manipulácie s čipmi, termín pre prihlasovanie a odhlasovanie obedov, pravidlá pre odber obedov do obedárov, pre vstup rodičov a ďalších osôb do školskej jedálne. (Taký predpis má napríklad ZŠ Námestovo.) Môžu obsahovať aj výšku príspevku na úhradu režijných nákladov. Základná škola Brusno zostavila vlastný predpis upravujúci stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov. Smernica gymnázia v Martine podrobne definuje rôzne podmienky pre stravovanie v rôznych školách, kde jedáleň dováža obedy.

Toľko príklady. Obsahom aj formou podobných predpisov sa skúsme inšpirovať a majme vždy na pamäti, že aj náš dokument (predpis, pokyn) by mal mať potrebnú právnu záväznosť.

Ing. Pavel Ludvík je vedúcim redakcie portálu Jedálne.sk

Diskusia k článku:
NadpisAutor Dátum                
Vnútorný predpisŠJ vedúca28.06.2017 14:12
Zobraziť diskusné príspevky

Sponzori portálu
TOP články mesiaca
Späť nahor
Partnerské portály:
Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, Česká republika
Telefón: +420 731 331 095, e-mail: info@jidelny.cz