Pre správne fungovanie tohto webu využívame súbory cookies. Ak budete pokračovať v jeho prezeraní, súhlasíte s používaním súborov cookies.Pokračovať Viac informácií    
Jedálne.sk
Informačný portál
hromadného stravovania

Nová registrácia | Zabudnuté heslo
Hľadanie na webe
Vyhľadajte si dodávateľa v databázi
Napíšte nám odkaz
Hodnotenie článku:       
Práca odborára za naše práva

Práca odborára za naše práva

Vložené 13.3.2017 | Autor: Edita Horváthová
Odbory sú asi jedinou organizáciou, ktorá bojuje za práva pracovníčok v školských jedálňach, najmä za ich platy. Mnohým sa úsilie odborárov nezdá dostatočné. Čo obnáša ich práca, čo je za ňou schované?

Volám sa Edita Horváthová, som vedúca školskej jedálni Komenského 3 v Komárne a som dlhodobo členka odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV). Určite si položíte otázku, prečo som dlhodobo ešte stále členka OZ PŠaV. Prečo? Jedine cez odborový zväz viem bojovať za naše práva, aj keď to mnohé necítite. Mám tú česť, dali ste mi dôveru a zvolili ste ma za predsedníčku celoslovenskej sekcie pri Z ZŠ OZ PŠaV. V sekcii pracujem už dlhé roky, ale dovoľte, aby som Vám povedala zopár slov a o našej práci.

V našej sekcie pracuje 8 vedúcich školského stravovania z celého Slovenka, z každého kraja vedúca, ktorú ste si sami zvolili.

 • Edita Horváthová, kraj Nitriansky vedúca, ŠJ Komárno
 • Marika Čižmárová, kraj Bratislavský, ŠJ Michalovce
 • Alenka Kamendyová, kraj Trnavský, ŠJ Hlohovec
 • Gabika Šteflovičová, kraj Trenčín, ŠJ Trenčín
 • Anka Bauková, kraj Banská Bystrica, ŠJ Banská Bystrica
 • Magdalenka Figurová, kraj Bratislava, ŠJ Šenkvice
 • Leonka Kováčová, kraj Žilina, ŠJ Bytča
 • a v neposlednej miere naša milá Marika Semanová z Prešova

Stretávame sa vždy raz ročne, alebo aj podľa potreby viackrát a predkladáme vedeniu OZ PŠaV naše požiadavky. Tieto požiadavky sa prerokúvajú v predsedníctve, na pracovných Radách OZ PŠaV na Slovenku a posúvajú sa na patričné úrady.

Začal rok 2017, nebola podpísaná vyššia kolektívna zmluva zo strany OZ PŠaV na Slovensku. V školskom stravovaní sa dosiahli určité kroky, ale problematika stále pretrváva.

Stretnutie v Michalovciach

12.01.2017 sa naša sekcia stretla v Michalovciach. Ďakujeme domácim za pekné prijatie.

Z celého Slovenska sme celú noc cestovali, cez deň sme v Michalovciach pracovali a zasa na noc cestovali každá domov. Poukázali sme na naše požiadavky, ktoré sa roky opakujú, zhrnuli a predložili vedeniu OZ PŠaV na Slovensku. Žiadame ich postúpiť na patričné miesta.

1. Od 01.01.2017 sa zvýšila minimálna mzda zo 405 € na 435 €, čo je nárast o 30 €, t.j. 7,4%; platy v štátnej a verejnej službe sa k 01.01.2017 zvýšili o 4 %. Tu vidíme prepad medzi minimálnou mzdou a našim navýšení 3,7 %.

Urgentne je potrebné zmeniť platovú tabuľku, alebo zmeniť platový systém nepedagogickým zamestnancom. Odôvodňujeme:

 • Zvyšovaním min. mzdy sa mzdy medzi platovými triedami dostávajú na jednu úroveň, čím sa nezohľadňuje pracovná náročnosť, vzdelanie a zodpovednosť zamestnancov podľa pracovného zaradenia.
 • V školskom stravovaní máme nedostatok pracovných síl – kuchárky za minimálnu mzdu nenalákame.
 • Už niekoľko rokov sa hovorí, že na úpravu tabuliek je potrebné veľa financií, ale upozorňujeme, že každý rok bude treba ešte viac.

2. DOPORUČUJEME na začiatok, že by možno postačilo toto: o koľko € sa zvýši minimálna mzda (tento rok 30 €), toľko treba pridať v platovej tabuľke do každej platovej triedy.

3. Vyhláška 330/2009 určená pre školské stravovanie (je len v odporúčacej forme), kde dochádza zneužívaniu pracovných síl a porušovaniu Zákonníka práce. Nie sú platené nadčasy ani práca počas víkendu, pokiaľ ide o činnosti, ktoré kuchárky robia počas slávností pre obce, ani práca na viac – a to stravovanie dôchodcov ako sociálny program obce.

4. Finančné prostriedky z podielových daní podľa nariadenia 668/2004 Z. z. sú rozdeľované obciam podľa počtu detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom pre školské stravovanie, ktorý sa z roka na rok znižuje. V rámci v originálnych kompetencií nie je stanovené, že samospráva je povinná tieto financie v plnom rozsahu na školské stravovanie presunúť. Dokonca ani režijné náklady, ktoré školská jedáleň vyzbiera od rodičov alebo cudzích stravníkov, sa nedostanú na činnosť prevádzky školského stravovania. Účelovo viazať finančné prostriedky určené pre školské stravovanie v plnom rozsahu.

5. Je dôležité zabezpečiť pre ľudí, ktorí pracujú, takú životnú úroveň, aby si mohli zabezpečiť základné životné potreby a nie aby živorili. Máme pocit, že vláda pripravuje pre ľudí, ktorí nepracujú, väčšiu motiváciu, ako pre tých, ktorý pracujú a zamestnávateľ im musí doplácať do minimálnej mzdy. Je to pre našu vládu vyhovujúce.

6. Kuchárka po 40 rokoch odchádza do dôchodku a do ruky dostane minimálny dôchodok 290 €. Človek, ktorý celý život nerobil a nebude robiť, lebo sa mu neoplatí, má dôchodok vypočítaný z priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Je to voči občanom, ktorí robia za minimálnu mzdu, veľmi nespravodlivé. Kladieme otázku: „Nie sú naše kuchárky nízkopríjmoví zamestnanci? Čo sa s tým bude robiť do budúcna ?“

Stretnutie s zástupcami ministerstva školstva

26.01.2017 OZ PŠaV na Slovensku zorganizovalo stretnutie s hosťami s MŠVVaŠ SR. Stretnutie sa nieslo v príjemnom pracovnom ovzduší.

Pán predseda OZ PŠaV Pavol Ondek hovoril o financovaní regionálneho školstva, o pripravovanom Memorande a o dodatku ku Kolektívnej zmluvy v marci, ak sa dohodne zväz s ministerstvom školstva na memorande.

Podpredsedníčka zväzu a predsedníčka združenia stredné školstvo pani Ing. Iveta Majerová hovorila o strednom školstve, ale aj o problematike základnej tabuľky, kde poukázala, že chýba 143 € do minimálnej mzdy. Žiada o súčinnosť.

Podpredseda zväzu a predseda združenie základného školstva Ing. František Šary predstavil pracovné sekcie, ktoré pracujú pri OZ PŠaV na Slovensku, a jeho želaním je ukončiť všetky reformy tak, aby sme mohli všetci pokojne pracovať.

Hosť Marian Galan – generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR a všetci pozvaní hostia prišli v plnom zložení, čím chcú zdôrazniť, aký význam majú na spoluprácu s OZ PŠaV

Ingrid Kováčová – riaditeľka odboru základných škôl MŠVVaŠ SR chce podnety a námety z jednotlivých sekcií. Tu využijeme príležitosť na pracovné stretnutie.

Predseda Ondek poďakoval hosťom MŠVVaŠ SR za plodné informácií. Toto stretnutie otvára novú éru spolupráce sekcie regionálneho vzdelávania MŠVVaŠ SR a združení ZŠ a SŠ OZ PŠaV, najmä prostredníctvom našich sekcií. Vzhľadom na naplnenie vopred dohodnutého času diskusia nebola. Bude v jednotlivých sekciách. Aj naša sekcia bude mať sedenie, kde budeme mať hostí , rozoberieme našu problematiku a posunieme sa ďalej.

Záverom

Čo dodať ? Možno si poviete, však nám nepovedala nič, ale za týmto je veľa úmornej práce, veľa cestovania na pravidelné zasadnutia, kde zamestnancov školského stravovania staviam na vysoký piedestál. Veľa písania, pripomienkovania, a keď to aj necítite, sú to ako malé kvapôčky, kvapka ku kvapke, riečka k potoku a potok more.

Nás je dievčence veľa, ako veľké more, sme rozpŕchnuté po celom Slovenku, ako to šíre more rozprestierajúce sa na veľkej ploche, vlníme sa v ňom a veľké vlny sa rozletia na skalách. To more však tie skaly dlhé roky obmýva, až tie skaly dostanú svoju peknú podobu a ľudia ich krásu obdivujú.

Aj my už dlhé roky obmývame srdcia našich politikov, od mnohých dostávame aj obdiv za našu prácu, musíme však dosiahnuť, len to jednoduché, čo nám právom patrí: „Za vykonanú prácu mzdu, ktorá náleží k dnešnému životu.“

Pritom všetkom sa nesmie zabudnúť, že stravujeme detičky od útleho veku (od jasličiek) až po vysokoškoláka, že vychovávame budúcu našu generáciu. „Čo je pre štát drahšie?“ Investovať veľké financie a starať sa o chorých ľudí, alebo vkladať financie do stravovania našich detí – budúcej našej generácie. Dovoľte mi dievčence otázku: „Máte silu bojovať za Vaše práva ?“

Edita Horváthová, predsedníčka sekcie školského stravovania Z ZŠ OZPŠaV na Slovensku

Diskusia k článku:
NadpisAutor Dátum                
Práca odborára za naše právavedúca ŠJ13.03.2017 11:49
Práca odborára za naše právavedúca ŠJ13.03.2017 11:50
Práca odborára za naše právavedúca ŠJ13.03.2017 11:51
Áno viemvedúcamš13.03.2017 12:33
Zobraziť diskusné príspevky

Sponzori portálu
TOP články mesiaca
Späť nahor
Partnerské portály:
Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, Česká republika
Telefón: +420 731 331 095, e-mail: info@jidelny.cz