Pre správne fungovanie tohto webu využívame súbory cookies. Ak budete pokračovať v jeho prezeraní, súhlasíte s používaním súborov cookies.Pokračovať Viac informácií    
Jedálne.sk
Informačný portál
hromadného stravovania

Nová registrácia | Zabudnuté heslo
Hľadanie na webe
Vyhľadajte si dodávateľa v databázi
Napíšte nám odkaz
Hodnotenie článku:       
Databáza zloženia potravín

Databáza zloženia potravín

Vložené 16.6.2010 | Autor: Martina Cukrová
Pre osvetu a podporu zdravého životného štýlu každého národa slúžia tzv. potravinové tabuľky, ktoré podávajú ucelený prehľad o nutričných hodnotách potravín vyskytujúcich sa na trhu príslušnej krajiny. Aké tabuľky sú dostupné?
Článok bol zverejnený pred viac ako 1 rokom,
a preto môže obsahovať už neaktuálne informácie.

V čase, keď zdravá výživa patrí medzi trendy moderného človeka, sa mnohí z nás zameriavajú na zadné strany obalov kupovaných výrobkov a starostlivo skúmajú zloženie, ktoré často býva písané skoro neviditeľným písmom. Pre osvetu a podporu zdravého životného štýlu národa slúžia tzv. potravinové tabuľky, ktoré podávajú ucelený prehľad o nutričných hodnotách potravín vyskytujúcich sa na trhu danej krajiny. Zoznámte sa s tým, aké databázy sú prístupné v Slovenskej a Českej republike.

Čo sú potravinové tabuľky?
Potravinové tabuľky predstavujú prehľadne usporiadané informácie o zložení potravín. Obsahujú informácie o základných živinách (bielkovinách, sacharidoch a lipidoch), minerálnych látkach, vitamínoch a ďalších zložkách potravín. Zahŕňajú informácie o energetickej hodnote, obsahu vody a podielu jedlej časti. Hodnoty sú väčšinou vyjadrené na 100 g jedlého podielu, tj. po odstránení nejedlých častí (kostí, šupiek, semien atď). Hodnoty v tabuľkách je však nutné považovať iba za orientačné. Zloženie potravín sa totiž môže meniť v závislosti od rôznych faktorov, napríklad od podmienok a doby skladovania, spracovania potravín podľa národných zvyklostí.
Správou databáze zloženia potravín na národnej úrovni býva spravidla zodpovedná vybraná inštitúcia (alebo viac inštitúcií), ktorá zodpovedá za správnosť a hodnovernosť údajov o zložení potravín na národnej úrovni, zabezpečuje sprístupnenie údajov v tlačenej alebo teraz veľmi populárnej elektronickej forme, poskytuje konzultačné služby pre potravinársky priemysel, spotrebiteľov a ďalších užívateľov tabuliek a podieľa sa na medzinárodnej spolupráci. Mnohé národné databázy sú prístupné aj zadarmo na internete.
Tabuľky zloženia potravín sú tiež základom tzv. nutričných softwarov, tj. špeciálnych programov, ktoré umožňujú vyhľadávať v databázi zloženie jednotlivých potravín, vypočítať zloženie pokrmov a potravinárskych výrobkov na základe znalosti receptúry a výrobného postupu. Súčasťou programov je aj nástroj na vyhodnocovanie jedálnych lístkov stravníkov vo zvolenom časovom úseku (deň, týždeň, mesiac) atď.

Česká republika
V súčasnej dobe je v ČR aktualizáciou a správou národnej databázy požívatín a ich výživových hodnôt poverený Výskumný ústav potravinársky a Úrad poľnohospodárskej ekonomiky a informácií. Dozor a gescie vykonáva Ministerstvo poľnohospodárstva a Úrad pre potraviny. K dnešnému dňu však ich databáza nie je zverejnená. V súčasnosti prebieha vývoj jej online verzie, ktorá by do konca roka 2010 mala byť sprístupnená v režime testovacej prevádzky. Národná databáza zloženia potravín by mala slúžiť ako zjednocujúci štandard využiteľný jednak pre objektívny návrh nových spotrebných košov a jednak pre následný monitoring výživovej kvality školského stravovania.
Vlastnou a v Českej republike ojedinelou databázou chemického zloženia a energetického obsahu potravín disponuje Spoločnosť pre výživu (SPV). Databáza bola vytvorená v rámci výskumných úloh v minulých tridsiatich rokoch a jej hodnoty vychádzajú z tuzemských podmienok.
(Tabuľky z tejto databázy sú prameňom, na ktorý odkazuje aj vyhláška MZe ČR č. 293/97 Zb.) Z tejto databázy vychádza aj trojdielna publikácia Receptúry pokrmov pre školské stravovanie, ktorú SPV vydala v roku 2007. Knihy obsahujú viac ako 600 receptov, každá receptúra je doplnená prepočtom nutričných hodnôt v 1 porcii pokrmu.
Keď zapátrate na internete, nájdete rozličné databázy potravín, ktoré vytvorili rôzne organizácie. Ucelená národná databáza v ČR zatiaľ nefunguje. Jednu z takýchto databáz môžete nájsť na stránkach Štátneho zdravotného ústavu
alebo na stránkach Stop obezite. Tu si dokonca môžete vybrať medzi malou a super databázou. V malej sú uvedené len energetickej hodnoty v kJ, v super databáze je uvedené aj zloženie a výrobca potraviny. Výborná stránka je tiež Chémia v jedle, kde nájdete obrázok výrobku, pôvod, zloženie, ocenenie (napr. výrobok so značkou Klasa) a u niektorých aj cenu.
Okrem všeobecných databáz zloženia potravín existujú aj ďalšie databázy špecificky zamerané. Môžete sa stretnúť napríklad s databázou potravín balených do PVC alebo databázou bezlepkových výrobkov. Druhú spomínanú zabezpečuje Výskumný ústav potravinárský Praha. Na stránkach Bez konzervantov
  nájdete dokonca veľmi dobre prepracovanú databázu éčok.
Oveľa lepšie ako v ČR majú vypracovaný systém na Slovensku.

Slovenská republika
Správou potravinovej databanky na Slovensku je poverený Výskumný ústav potravinársky v Bratislave (ďalej len VÚP). Na jeho internetových stránkach nájdete potravinovú pyramídu, ktorá vyjadruje najvhodnejšie zloženie jedálneho lístka pre človeka. Je tu široká ponuka nutričného softvéru, potravinových tabuliek alebo výukového softvéru, ktorý je zadarmo.
VÚP v Bratislave v apríli 2010 uviedol do chodu voľne prístupnú online databázu nutričného zloženia potravín. Slovenská banka patrí so svojimi tromi tisíckami druhov potravín podľa hodnotenia zahraničných odborníkov k najväčším v Európe. Jej databáza zahŕňa nielen fyzikálne vlastnosti potravinárskych surovín, chemické zloženie, nutričné a energetické hodnoty potravín, ale aj odporúčané výživové dávky pre rôzne kategórie obyvateľov SR i v zahraničí. Slovenské pracovisko slúži ako databázové centrum pre krajiny strednej a východnej Európy a je súčasťou siete potravinových bánk európskych krajín EUROFOODS. Táto prvá oficiálna internetová verzia národnej databázy nutričného zloženia potravín vznikla s cieľom poskytnúť slovenskej laickej a odbornej verejnosti informácie o nutričnom zložení potravín. Zároveň ide o vyvrcholenie niekoľkoročného úsilia kolektívu Potravinovej banky dát o štandardizáciu podľa európskych odporúčaní.
Táto databáza poskytuje údaje zozbierané a aktualizované od roku 2002 s výnimkou menšieho súboru nových údajov, ktoré boli nahromadené v uplynulých rokoch a obsahujú len určitý výber potravín a obmedzenú škálu nutrituentov. Podrobné informácie z databázy môžete nájsť v knižnej alebo elektronickej forme. V online databázi je uverejnený výber 1400 potravín, ktoré prezentujú základný prehľad surovín a výrobkov, ktoré sú typické pre slovenských konzumentov. Súčasťou databázy sú aj jedlá, ktoré prezentujú stravovacie zvyklosti obyvateľstva na Slovensku.
Databáza je veľmi dôkladne prepracovaná, obsahuje aj obrázky potravín pre lepšiu orientáciu konzumenta. Potraviny sú rozdelené do prehľadných skupín a podskupín. Nájdete tu aj ich anglický názov. Každá uvedená informácia má dokonca svoj odkaz, odkiaľ pochádza. Väčšina údajov je výsledkom štatistického spracovania z viacerých zdrojov.
Z tabuliek VÚP vychádza aj nutričné zloženie nových noriem pre školské stravovanie, ktoré práve prechádzajú overovaním.

 

Martina Cukrová, redakcia portálu Jedálne.sk

Diskusia k článku:
NadpisAutor Dátum                
VďakaMada04.10.2011 07:56
Zobraziť diskusné príspevky

Sponzori portálu
TOP články mesiaca
Späť nahor
Partnerské portály:
Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, Česká republika
Telefón: +420 731 331 095, e-mail: info@jidelny.cz